Om risikoledelse

Opnå bedre indsigt og beslutninger gennem risikoledelse.

Black Swan Institute hjælper styregrupper, projektledere og direktioner med at udnytte deres potentiale til at træffe bedre beslutninger ved hjælp af risikoledelse. Gennem vores erfaringsbaserede tilgang kan vi give jeres organisation adgang til viden om indtrufne risici, som vi har opsamlet, systematiseret og analyseret i en lang række store forandringsinitiativer.

Vi arbejder ud fra internationalt anerkendte standarder for risikostyring, med hjælp fra egne risikoværktøjer og med fokus på, at jeres organisation opnår større værdi gennem risikoledelse.

Vores risikobank indeholder standardiserede risici indsamlet fra mere end 100 projekter, programmer og porteføljer.

Om produkterne

Risikoprofil
Risikoprofilen viser organisationens modenhed og anvendes til at drøfte risikovillighed og er dermed grundstenen for risikoledelse.

Risikoanalyse
Risikoanalysen identificerer potentielle trusler og muligheder, så styregruppen og direktionen har et grundlag for proaktiv risikostyring.

Risikovurdering
Risikovurderingen er en 360 graders vurdering og består af en faglig risikovurdering med en handlingsplan til at nedbringe de samlede risici.

Review
Reviews anvendes undervejs ved større problemer og med henblik på at identificere løsningsscenarier og strategiske handlemuligheder.

Risikoværktøj
Mitigator er et risikoværktøj til at dokumentere, analysere og mitigere risici og understøtter risikoledelsen i styregrupper, direktioner og bestyrelser.

Risikofunktion
Etablering af en risikofunktion hjælper store organisationer med mange it-projekter til at praktisere ensartet, sammenhængende og professionel risikoledelse.

Risikokursus
Vi tilbyder virksomhedstilpasset træning og undervisning i risikoledelse for projektledere, risikomanagers, styregrupper samt direktioner og bestyrelser.

Risikohåndbog
Vi er redaktører af Risk Management håndbogen, der holder abonnenter opdaterede på nyheder, trends og paradigmer inden for risikostyring og risikoledelse.

Risikoværktøjet Mitigator

Black Swan Institute har udviklet et risikoanalyseværktøj. Værktøjet er startet som et internt Black Swan Institute analyseværktøj, men efter at flere af vores kunder har ønsket at få adgang til selv at kunne anvende risikoværktøjet, har vi nu valgt at dele det med jer.

Vi har efter et pilotforløb med en prototype videreudviklet værktøjet, så det kan anvendes til risikostyring på projekter, programmer og i porteføljer.

Værktøjet indeholder nu bl.a. en risikobank med typiske risici, hvor brugeren med en søgefunktion, kan fremsøge og med et klik indlæse standardrisici i eget risikoregister. Risikobanken indeholder risici, der alle er indtruffet i en række af de referenceprojekter, som vi har analyseret. Vi vil nu gerne dele den viden med jer og dermed bidrage til at gøre jeres risikoarbejde lettere, så I kan fokusere på at mitigere de højest prioriterede risici i jeres projekter.

Risikoværktøjet understøtter standard risikoprocesserne (M_o_R og ISO) med at identificere, vurdere, planlægge og implementere risici. Følgende funktionaliteter er en del af værktøjet:

  • Oprette projekt, program eller portefølje, så der etableres rammer for en sammenhængende risikostyring i styregruppen
  • Koble risici med relevante parametre, ex. organisationsniveau, leverandør, forretningsmål, projektfase, interessenter
  • Vurdere konsekvenser af risici, se den samlede risikopåvirkning og udregne et risikobudget
  • Vælge risikostrategi og risikoreaktion og planlægge handlinger, som kan forelægges styregruppen til beslutning
  • Følge op på mitigerings-beslutninger og løbende dokumentere handlinger
  • Overføre risici som indtræffer til et indbygget issueregister
  • Arbejde aktivt med at planlægge håndtering af issues
  • Se real-time risikoanalyser af de indtastede risici og deres potentielle indflydelse
  • Eksportere analyserede data i diagrammer og tabeller til direkte brug på styregruppemøder

Mitigator

Kontakt os her for at prøve risikoværktøjet Mitigator på dit projekt eller i din organisation.

Vores kunder

Om os

Annemarie Vitoft
Partner
Cand scient adm
Master of policy
Email
M +45 4242 2808
Connect på LinkedIn

Anders Find
Partner
Cand polit
MPG (igangværende)
Email
M +45 2336 4753
Connect på LinkedIn

Sune Gunnar Egeskjold Stöckel
Junior konsulent
Stud. scient. pol
Email
M +45 2834 7942
Connect på LinkedIn

Rasmus Persson
Udvikler
Business Intelligence Consultant
Connect på LinkedIn

Gabriel Letort
Facility Manager
M +45 40107357

Black Swan Institute har siden 2011 risikovurderet statens store it-projekter og arbejder nu med at modne store organisationers tilgang til projekter og programmer gennem at fremme viden om, hvad der driver risici, og hvordan der med risikoledelse kan tages bedre kontrol og styring over organisationens projekter. Vores erfaringer er baseret på risikovurderinger af mere end 100 projekter med budgetter fra 10 mio. op til 2,5 mia. kr.

Instituttet arbejder ud fra en høj faglig integritet, leverer uvildige vurderinger baseret på konkrete erfaringer og de markedsførende ISO standarder og rammeværket Management of Risk (M_o_R) som er bedste praksis i UK. Vores risikorådgivere er certificerede i risk management fra OGC i London. Black Swan Institute er ”Affiliate Members” af The Institute of Risk Management (theirm.org) i UK og vi sikrer derigennem, at vores viden er internationalt opdateret.