Black Swan Blog

Af Partner Annemarie Vitoft, Black Swan Institute, marts 2017 “The UK may have voted on 23 June to leave the European Union but it is not yet clear what the country’s path to Brexit will actually mean.”, BBC 24. November 2016 Den britiske regering tegnede ikke fremtidsscenariet for et nej til EU. Vælgerne gik til afstemning uden reelt at kende...

Læs artikel

Med EU’s nye persondataforordning defineres persondata bredere end vi kender fra den nuværende persondatalov. Forordningen vil stille flere og større krav til virksomheder og myndigheders datahåndtering. Grundlæggende stilles der med forordningen større krav til håndtering af persondata, hvad angår systemer, processer og organisering af persondataarbejdet i virksomheden. Endvidere er bødeniveauerne for ikke at overholde forordningen på et nyt højere niveau....

Læs artikel

Inden for public safety (politi, brand og redning) samt forsvar har man en lang tradition for at arbejde med beredskabsplanlægning som en del af det løbende arbejde med at kunne håndtere opdukkende krisesituationer. Klassisk risikostyring handler om at forebygge men også om at have robuste planer, som kan støtte os, hvis risiciene indtræffer. Mange brancher vil kunne lære af den...

Læs artikel

Af partnere Anders Find og Annemarie Vitoft, Black Swan Institute, 4. august 2016 Risikostyring understøttes mange steder it-mæssigt af Excel-baserede logs, som udfyldes og opdateres af projektleder eller opgaveansvarlig. De baserer sig ofte på en basal beskrivelse af risikoen, en vurdering af sandsynlighed og konsekvens samt en planlægning af hvordan risikoen håndteres. Herudover kan der i lille eller stor udstrækning...

Læs artikel

Den hastige teknologiske udvikling øger presset på virksomheders forretningsmodeller og fordrer nytænkning og innovation i et stadig øget tempo. Disruption er et populært ord, som giver stof til eftertanke for virksomhedsledere i hele verden, men som også kan være et svært begreb at håndtere i de vante ledelses- og styringsprocesser i virksomheden. Der er mere end nogensinde før behov for...

Læs artikel

Af Anders Find og Annemarie Vitoft, Black Swan Institute 18/01 – 2016 Risikostyring fokuserer på styring af planer, hvor risikoledelse supplerer ved at identificere potentielle trusler og muligheder, der kan hindre organisationen i at nå målene og skabe ejerskab og lederskab til at forebygge, optimere, udnytte og genoprette risici. Værdien af risikoledelse Mange organisationer erkender vigtigheden af risikostyring og etablerer basale processer...

Læs artikel

I staten har man siden 2011 arbejdet med at professionalisere projekt-arbejdsformen. Erfaringerne fra de sidste 4 år har vist, at et øget fokus på risiko i projekter og programmer giver værdi, men også, at det stiller store krav til de offentlige organisationer. (nedenstående er resume af artikel offentliggjort i tidsskriftet “Projektledelse” august 2015) Staten har siden 2010 arbejdet med professionalisering...

Læs artikel

Rådgivningsvirksomheden Black Swan Institute søger 2 studerende til deltidsansættelse, gerne studerende fra en it-orienteret og businessorienteret/samfundsvidenskabelig universitetsuddannelse. Vi er en ung rådgivningsvirksomhed, som vækster, og som har brug for at styrke vores back-office-funktioner. Vi søger 2 studerende med ansættelse i løbet af efteråret 2015, som bl.a. kan understøtte os i vores rådgivningsopgaver såvel som kontorets generelle driftsopgaver. Vedrørende stilling 1: Typiske...

Læs artikel

Vi oplever mange it-projekter og programmer, som er udfordret i deres samarbejdsrelationer til eksterne it-leverandører. Årsagerne hertil kan være mange og bunde i forhold hos begge parter. Endvidere er mange samarbejdsforhold også udfordret af de rammebetingelser, der for fx. at køre it-projekter i det offentlige, bl.a. udbudsbetingelser og bevillingssystemer. Vi har gennem mange år arbejdet med at styrke både offentlige organisationer...

Læs artikel

Dansk IT inviterer til på-vej-hjem møde d. 3. marts 2015 om risikoledelse i samarbejde med Black Swan Institute. Mængden  af og kompleksiteten i offentlige digitaliserings- og it-projekter er stadig stigende. Den offentlige sektor arbejder med at professionalisere og modne sine udviklingskompetencer. Der ses dog stadig en del eksempler på projekter med væsentlige udfordringer ift. at levere projekter til rette tid,...

Læs artikel