Black Swan Blog

Der er masser at blive klogere på ved at læse beretningen fra Statsrevisorerne om SKATs moderniseringsprogram. Rigsrevisionens gennemgang af programmet afgivet 21. januar 2015 understreger vigtigheden af risikostyring og en realistisk vurdering af risikovilligheden. Statsrevisorerne: ”Risikostyringen af projekterne i fase 1 har ikke kunnet dokumenteres eller har været minimal og ufuldstændig. SKAT har udvist høj risikovillighed ved bl.a. at påbegynde...

Læs artikel

Mængden af offentlige projekter øges, herunder den organisatoriske og den forretningsmæssige kompleksitet i projekterne. Få aktører formår at styre proaktivt på organisatoriske og projektmæssige risici. En række it-skandaler har øget presset, og Finansministeriet har siden 2011 stillet krav til styring af it-projekter i staten. Udviklingen stiller øget krav til de offentlige ledere og projektlederes evne til at risikostyre. Professionel risikostyring...

Læs artikel

Hvorfor interessere sig for sorte svaner, når nu de fleste svaner er hvide? Adfærdsforskning viser, at jo flere hvide svaner vi ser, jo mere tilbøjelige vil vi være til at tro, at der ikke findes sorte svaner. Men de sorte svaner findes. Vi bruger billedet med hvide og sorte svaner til at forklare organisationers forståelse og adfærd ift. usandsynlige hændelser...

Læs artikel