Black Swan Blog

Den 11. oktober 2017 afholder DANSK IT i samarbejde med Black Swan Institute gå-hjem-møde om, hvordan risikostyring praktiseres i danske virksomheder. Du hører bl.a., hvad man kan lære af en ny undersøgelse af 56 virksomheders erfaringer. Digitalisering indebærer ofte nye ukendte risici. Overgangen og skiftet fra fysiske til digitale produkter og tjenester er anderledes end det kerneforretningen typisk har beskæftiget sig...

Læs artikel

Dansk IT og Black Swan Institute har i 1. halvår af 2017 gennemført en survey om, hvordan risk management praktiseres i virksomheder, der digitaliserer og gennemfører it-projekter. Vi har spurgt til det nuværende niveau i risikostyring og forventningerne til fremtiden. Formålet er at tage temperaturen på, hvor godt forberedte danske virksomheder og organisationer er i forhold til at risikostyre den...

Læs artikel

Af Annemarie Vitoft, Rådgiver i risikoledelse, Black Swan Institute, annemarie@blackswaninstitute.dk, juli 2017 I denne artikel vil vi introducere jer for en række podcasts, som er tilfører ny viden og nye netværk til risk management. Der vil være fokus på to typer af podcasts i denne artikel. For det første udfordringer med risikostyring i klassisk forstand i organisationer. For det andet podcasts...

Læs artikel

11. maj 2017 Dansk IT og Black Swan Institute undersøger, hvordan risk management praktiseres i virksomheder, der digitaliserer og gennemfører it-projekter. Vi er interesserede i at undersøge, hvordan tilstanden i forhold til at arbejde aktivt med risk management er ude hos virksomhederne og i de store organisationer. For selvom Danmark digitaliserer som aldrig før og samlet set opnår en topplacering...

Læs artikel

Black Swan Institute har udviklet et risikoværktøj til at teste og evaluere kvaliteten af et risikoregister. Send dit risikoregister eller risikolog til os, så gennemfører vi en test i vores risikoværktøj. Testen er baseret på den internationale standard ”Management of Risk” og på vores mange års erfaringer med at analysere risikoregistre og risikovurdere projekter, programmer og porteføljer. Resultatet af testen...

Læs artikel

Af Partner Annemarie Vitoft, Black Swan Institute, marts 2017 “The UK may have voted on 23 June to leave the European Union but it is not yet clear what the country’s path to Brexit will actually mean.”, BBC 24. November 2016 Den britiske regering tegnede ikke fremtidsscenariet for et nej til EU. Vælgerne gik til afstemning uden reelt at kende...

Læs artikel

Med EU’s nye persondataforordning defineres persondata bredere end vi kender fra den nuværende persondatalov. Forordningen vil stille flere og større krav til virksomheder og myndigheders datahåndtering. Grundlæggende stilles der med forordningen større krav til håndtering af persondata, hvad angår systemer, processer og organisering af persondataarbejdet i virksomheden. Endvidere er bødeniveauerne for ikke at overholde forordningen på et nyt højere niveau....

Læs artikel

Inden for public safety (politi, brand og redning) samt forsvar har man en lang tradition for at arbejde med beredskabsplanlægning som en del af det løbende arbejde med at kunne håndtere opdukkende krisesituationer. Klassisk risikostyring handler om at forebygge men også om at have robuste planer, som kan støtte os, hvis risiciene indtræffer. Mange brancher vil kunne lære af den...

Læs artikel

Af partnere Anders Find og Annemarie Vitoft, Black Swan Institute, 4. august 2016 Risikostyring understøttes mange steder it-mæssigt af Excel-baserede logs, som udfyldes og opdateres af projektleder eller opgaveansvarlig. De baserer sig ofte på en basal beskrivelse af risikoen, en vurdering af sandsynlighed og konsekvens samt en planlægning af hvordan risikoen håndteres. Herudover kan der i lille eller stor udstrækning...

Læs artikel

Den hastige teknologiske udvikling øger presset på virksomheders forretningsmodeller og fordrer nytænkning og innovation i et stadig øget tempo. Disruption er et populært ord, som giver stof til eftertanke for virksomhedsledere i hele verden, men som også kan være et svært begreb at håndtere i de vante ledelses- og styringsprocesser i virksomheden. Der er mere end nogensinde før behov for...

Læs artikel