Black Swan Blog

Af Anders Find og Annemarie Vitoft, Black Swan Institute 18/01 – 2016 Risikostyring fokuserer på styring af planer, hvor risikoledelse supplerer ved at identificere potentielle trusler og muligheder, der kan hindre organisationen i at nå målene og skabe ejerskab og lederskab til at forebygge, optimere, udnytte og genoprette risici. Værdien af risikoledelse Mange organisationer erkender vigtigheden af risikostyring og etablerer basale processer...

Læs artikel

I staten har man siden 2011 arbejdet med at professionalisere projekt-arbejdsformen. Erfaringerne fra de sidste 4 år har vist, at et øget fokus på risiko i projekter og programmer giver værdi, men også, at det stiller store krav til de offentlige organisationer. (nedenstående er resume af artikel offentliggjort i tidsskriftet “Projektledelse” august 2015) Staten har siden 2010 arbejdet med professionalisering...

Læs artikel

Rådgivningsvirksomheden Black Swan Institute søger 2 studerende til deltidsansættelse, gerne studerende fra en it-orienteret og businessorienteret/samfundsvidenskabelig universitetsuddannelse. Vi er en ung rådgivningsvirksomhed, som vækster, og som har brug for at styrke vores back-office-funktioner. Vi søger 2 studerende med ansættelse i løbet af efteråret 2015, som bl.a. kan understøtte os i vores rådgivningsopgaver såvel som kontorets generelle driftsopgaver. Vedrørende stilling 1: Typiske...

Læs artikel

Vi oplever mange it-projekter og programmer, som er udfordret i deres samarbejdsrelationer til eksterne it-leverandører. Årsagerne hertil kan være mange og bunde i forhold hos begge parter. Endvidere er mange samarbejdsforhold også udfordret af de rammebetingelser, der for fx. at køre it-projekter i det offentlige, bl.a. udbudsbetingelser og bevillingssystemer. Vi har gennem mange år arbejdet med at styrke både offentlige organisationer...

Læs artikel

Dansk IT inviterer til på-vej-hjem møde d. 3. marts 2015 om risikoledelse i samarbejde med Black Swan Institute. Mængden  af og kompleksiteten i offentlige digitaliserings- og it-projekter er stadig stigende. Den offentlige sektor arbejder med at professionalisere og modne sine udviklingskompetencer. Der ses dog stadig en del eksempler på projekter med væsentlige udfordringer ift. at levere projekter til rette tid,...

Læs artikel

Der er masser at blive klogere på ved at læse beretningen fra Statsrevisorerne om SKATs moderniseringsprogram. Rigsrevisionens gennemgang af programmet afgivet 21. januar 2015 understreger vigtigheden af risikostyring og en realistisk vurdering af risikovilligheden. Statsrevisorerne: ”Risikostyringen af projekterne i fase 1 har ikke kunnet dokumenteres eller har været minimal og ufuldstændig. SKAT har udvist høj risikovillighed ved bl.a. at påbegynde...

Læs artikel

Mængden af offentlige projekter øges, herunder den organisatoriske og den forretningsmæssige kompleksitet i projekterne. Få aktører formår at styre proaktivt på organisatoriske og projektmæssige risici. En række it-skandaler har øget presset, og Finansministeriet har siden 2011 stillet krav til styring af it-projekter i staten. Udviklingen stiller øget krav til de offentlige ledere og projektlederes evne til at risikostyre. Professionel risikostyring...

Læs artikel

Hvorfor interessere sig for sorte svaner, når nu de fleste svaner er hvide? Adfærdsforskning viser, at jo flere hvide svaner vi ser, jo mere tilbøjelige vil vi være til at tro, at der ikke findes sorte svaner. Men de sorte svaner findes. Vi bruger billedet med hvide og sorte svaner til at forklare organisationers forståelse og adfærd ift. usandsynlige hændelser...

Læs artikel