Hver tredje SMV har ikke ressourcer til at gøre brug af digitale teknologier, og hver fjerde oplever, at gevinsterne ved teknologierne er for uklare.  

 

Af Annemarie Vitoft, formand for erhvervsudvalget i Dansk IT

Christian Vintergaard, adm. direktør i Teknologipagten

Camilla Hesselby, konstitueret adm. direktør i FSR – danske revisorer

 

Manglende digitale kompetencer, begrænsede ressourcer og uklarhed om den værdi og vækst, digitaliseringen kan skabe. Det er nogle af årsagerne til, at for mange små og mellemstore virksomheder i Danmark halter bagefter med digitaliseringen.

 

Digitaliseringen rummer potentialet for at skabe et stærkere og mere konkurrencedygtigt dansk erhvervsliv. Digitaliseringen kan imidlertid også udvikle sig til en tikkende bombe for de virksomheder, der forholder sig passivt til udviklingen, mens konkurrenterne i både ind- og udland er i fuld gang med den digitale omstilling.

 

For mange små og mellemstore virksomheder misser det potentiale for vækst, digitaliseringen rummer. SMV’erne udgør samlet set ifølge Erhvervsministeriet cirka 99 procent af alle danske virksomheder og tegner sig for cirka 50 procent af beskæftigelsen. Derfor har Danmark en markant udfordring, for mens de store danske selskaber og koncerner måske nok er digitalt modne, arbejder målrettet med digital innovation og i det hele taget er godt i gang med den digitale transformation – ja, så ser tendenserne anderledes bekymrende ud, når man kigger på situationen i SMV-laget.

 

Bekymrende tal for udviklingen

En ny analyse fra Teknologipagten, Dansk IT og FSR – danske revisorer dokumenterer problemet med SMV’ernes manglende digitalisering. Spørgeskemaundersøgelsen, der er udarbejdet af Seismonaut på vegne af de tre organisationer, baserer sig på besvarelser fra 1029 danske SMV-virksomheder og 131 godkendte revisorer.

 

Analysen viser, at det faktisk er hver tiende SMV, der i dag ikke bruger digitale teknologier i deres virksomhed. Heller ikke engang relativt simple digitale teknologier såsom økonomi- og regnskabssystemer, elektronisk fakturering, online mødeservices og lignende. Det er en bekymrende høj andel af virksomhederne al den stund, at digitaliseringen i erhvervslivet generelt har stået på i flere årtier.

Hver tredje SMV i undersøgelsen vurderer, at de ikke har tilstrækkelige ressourcer til at gøre yderligere brug af digitale teknologier. Hver fjerde SMV oplever, at gevinsterne er for uklare, mens en tilsvarende andel vurderer, at deres medarbejdere mangler kompetencer.

 

Fokus på strategi og kompetencer

Heldigvis er der meget, som SMV’erne selv kan gøre for at komme i gang med den digitale omstilling. Helt overordnet er der behov for en strategi for, hvordan digitaliseringen kan bedst udnyttes til at styrke virksomheden i dag og i fremtiden.

 

Både medarbejdere, ledelser og bestyrelser i de danske SMV’er har behov for at styrke deres viden og kompetencer på det digitale område. Ledelserne og bestyrelserne skal være i stand til at udpege en digital retning for virksomhederne, og det forudsætter, at man har en grundlæggende forståelse af, hvad digitalisering handler om, og at man har indsigt nok til at kunne se de nye muligheder for virksomheden – og hvordan de kan udnyttes. Derfor er det også tankevækkende, at kun cirka er en tiendedel, der aktuelt bruger virksomhedens bestyrelse til at få strategisk rådgivning om digitale teknologier.

 

For at undgå at den digitale omstilling bliver en uoverskuelig mundfuld, bør den deles op i mange mindre bidder. Hvert lille projekt kan i sig selv levere værdi og være med til at bidrage til den generelle omstilling. Hver gang man sætter gang i nye digitale tiltag, bliver man lidt klogere – og den læring kan der trækkes på ved de kommende digitale projekter.

 

Spørg andre til råds

Udfordringerne med at udnytte de nye teknologier betyder, at mange SMV’er søger ekstern rådgivning. Halvdelen af SMV’erne gør i dag brug af rådgivning om digitale teknologier. Det er især fra it-konsulenter og personlige netværk, men også fra revisorer og andre rådgivere. Cirka hver femte SMV oplyser, at de har modtaget rådgivning fra revisorer eller revisionshuse til at udnytte de digitale teknologier.

 

Fordelen ved at bruge revisorerne mere aktivt i den digitale transformation er, at de kommer i virksomhederne på daglig basis. Det er oplagt at bruge revisorernes tætte kontakt til kunderne til at skubbe på den digitale udvikling hos SMV’erne. Derfor er det også vigtigt, at flere revisorer tilegner sig digitale kompetencer og bruger dem aktivt i rådgivningen af kunderne. På den måde kan vi få sat yderligere fart på den digitale transformation og holde gang i en vigtig motor for samfundsøkonomien.

 

Læs debatindlægget i Børsen https://borsen.dk/nyheder/opinion/bekymrende-mange-smver-halter-efter