Den 11. oktober 2017 afholder DANSK IT i samarbejde med Black Swan Institute gå-hjem-møde om, hvordan risikostyring praktiseres i danske virksomheder. Du hører bl.a., hvad man kan lære af en ny undersøgelse af 56 virksomheders erfaringer.

Digitalisering indebærer ofte nye ukendte risici. Overgangen og skiftet fra fysiske til digitale produkter og tjenester er anderledes end det kerneforretningen typisk har beskæftiget sig med.

Er der samtidig ikke etableret rammer og processer for risikostyring, kan det være svært at håndtere udfordringerne efterhånden som de opstår og problemerne tager til.

Hør på dette møde resultaterne af en ny undersøgelse af, hvordan 56 private og offentlige virksomheder arbejder med risikostyring, og få svar på hvor kvaliteten af arbejdet med risikostyring kan højnes? Og ikke mindst, hvordan man sætter ind?

Mødet byder desuden på flere eksempler.

Program

Kl. 16.00-16.10 Derfor finder DANSK IT undersøgelsen om Risikostyring i danske virksomheder interessant
V/ Jan Madsen, Formand for fagråd for Projekt-, Program- og Porteføljeledelse

Kl. 16.10-16.50 Hovedkonklusioner fra undersøgelsen præsenteres
V/  Anders Find, rådgiver i risikoledelse, Black Swan Institute

Kl. 16.50-17.10 Erfaringer med implementering af risikostyring i KOMBIT A/S herunder opbygning af porteføljeoverblik  ved hjælp af risikodata
V/ Birgitte Nordahl Larsen, chefkonsulent KOMBIT PMO

Kl. 17.10-17.30 Eksempler på risikostyring baseret på risikodata
V/  Annemarie Vitoft, rådgiver i risikoledelse , Black Swan Institute

 

Tilmelding