Dansk IT inviterer til på-vej-hjem møde d. 3. marts 2015 om risikoledelse i samarbejde med Black Swan Institute.

Mængden  af og kompleksiteten i offentlige digitaliserings- og it-projekter er stadig stigende. Den offentlige sektor arbejder med at professionalisere og modne sine udviklingskompetencer. Der ses dog stadig en del eksempler på projekter med væsentlige udfordringer ift. at levere projekter til rette tid, økonomi, kvalitet og opnå de ønskede gevinster.

Staten har siden 2011 arbejdet med at professionalisere, bl.a. gennem Finansministeriets initiativer med fælles projektmodel, risikovurdering, Statsligt IT-projektråd mv. – hovedfokus har været på bedre businesscases og risikominimering. Risikoarbejdet handler om risikostyring, men i høj grad også om ledelse – det Black Swan Institute kalder Risikoledelse. På-vej-hjem-mødet vil sætte fokus på de udfordringer/typiske risici, man ser i offentlige it-projekter og de tiltag som offentlige myndigheder og it-leverandører  bør iværksætte ift. at styrke deres risikoledelse og governance.

Tilmelding her