Af Annemarie Vitoft, Rådgiver i risikoledelse, Black Swan Institute, annemarie@blackswaninstitute.dk, juli 2017

I denne artikel vil vi introducere jer for en række podcasts, som er tilfører ny viden og nye netværk til risk management. Der vil være fokus på to typer af podcasts i denne artikel. For det første udfordringer med risikostyring i klassisk forstand i organisationer. For det andet podcasts om ”Long-term Thinking”, hvor der ses på usikkerhed og forudsigelser ind i en fjernere fremtid og med den værdi, at det giver et holdepunkt for at træffe beslutninger om fremtiden i nutiden.

The Risk Doctor

The Risk Doctor Brand blev grundlagt i 2003 af Dr. David Hillson på baggrund af hans praktiske erfaring med risk management i et globalt perspektiv, da han har arbejdet på seks kontinenter og i mere end 50 lande. En del af The Risk Doctor Brand er udgivelsen af podcasts og videooptagelser fra interviews og konferencer.

Med Risk Doctors motto: ”Understand profoundly so you can explain simply”, bliver lytteren introduceret for en lang række risiko-relaterede emner, der blandt andet berører kompetencer inden for risiko management, til diskussioner og interviews vedrørende den nuværende udvikling.

1. Stakeholder analysis reduces project risk

Nogle interessenter udgør en stor risiko og som med alle risici, kan det både være trusler og muligheder. For at komme tæt på hvilke interessenter der giver muligheder og hvor de potentielle trusler ligger, er der brug for stærke metoder til at identificere risici.

Billede1

I denne podcast præsenteres en struktureret måde at identificere risikofyldte interessenter baseret på en bedste-praksis interessentanalyse model (The Stakeholder Cube). Den forklarer, hvordan risikable interessenter kan påvirke et initiativ baseret på deres magt, interesse og attitude. Endelig sættes fokus på, hvordan sociale færdigheder proaktivt kan bruges til at påvirke risikofyldte interessenter for at optimere resultater og succes. Som med alle risici, er der både positive og negative interessenter. Det er vigtigt at identificere, hvilke interessenter der giver muligheder, men også hvor de potentielle trusler kan ligge for derefter at kunne handle og beslutte hensigtsmæssigt. Podcasten kan høres på http://www.project-management-podcast.com.

2. How to manage the risks you didn’t know you were taking

I denne podcast er der fokus på de risici, som organisationer og medarbejdere er blinde for, med det resultat at organisationen ikke ser det fulde risikolandskab. De fleste er fokuserede på en delmængde af risici – som kan udgøre en trussel – men har skyklapper på for det bredere og dybere perspektiv.

The risk Doctor taler også om, at ”alle risici er usikre, men ikke alle usikkerheder er risici”. Det centrale fokus er derfor på de usikkerheder, som reelt betyder noget for organisationens strategiske mål. Eksempelvis,”Is it going to rain in Kazakhstan tomorrow afternoon? I don’t know. I don’t care”. Vi er kun interesserede i at identificere, vurdere og planlægge handlinger for de risici, som reelt kan betyde noget, for at vi kan opnå vores forretningsmål.

Podcasten er fra 2014 og er optaget på en konference i Arizona, USA

3. Opportunities – The not-so-ugly stepchild of managing risk

De fleste organisationer har ikke forstået muligheder, som en væsentlig del af bedste praksis risk management. Muligheder behandles som et stedbarn i risk management processen og fungerer derfor ikke optimalt i praksis.

The Risk Doctor diskuterer flere måder at identificere og arbejde aktivt med muligheder. Muligheder forstås som det modsatte af trusler. Risici kan derfor både være potentielle upsides og trusler er potentielle downsides. De to sider af risk management skal balanceres for at den fulde værdiskabelse opnås.

I podcasten lærer man om hvordan muligheder i risk management giver merværdi og flere gevinster for organisationen. Risk management med prioritering af muligheder bidrager dermed til at arbejde hurtigere, smartere og billigere.

4. Competences of the Risk Manager

Risk Doctor peger i denne korte podcast på to typer af kompetencer, som er centrale for at fungere optimalt som en kompetent risk manager.

For det første fremhæves evnerne til at kombinere detaljer for derefter at forstå dem i et større perspektiv. Det kan være dybe detaljer om risiko-årsager, økonomiske konsekvenser og sandsynligheden for at en risiko vil indtræffe, over for evnen til at kombinere risikohændelser med de strategiske og længeresigtede mål, investeringer og gevinstrealisering. Det er to meget forskellige perspektiver, som begge er væsentlige, men som ikke typisk er lige vigtige for alle involverede. Ved at risk manageren har begge perspektiver i fokus, opnås en helhed i risikoanalysen og risikovurderingen. Det er derfor vigtigt at en risk manager kan facilitere og favne begge dele i processen og i mitigeringsstrategierne.

For det andet fremhæver podcasten de gode kommunikationsevner, hvilket muliggør, at der kan kommunikeres til flere forskellige mindset såsom forretningsansvarlige, tekniske specialister, projektledere, styregruppen, direktionen og bestyrelsen. Disse har alle forskellige perspektiver og er optaget af flere aspekter af risici. Risk manageren kan føre dem sammen gennem cases, visualisering og ved ensartede processer og begreber.

I podcast-serien er mange flere episoder på riskdoctor.com.

Seminar about long-term thinking
The Foundation har sat sig et mål om at bygge et fremtidigt 10.000 årshjul på samme måde som pyramiderne har givet os et historisk ståsted og en historisk fornemmelse af fortiden. I stedet for at acceptere et stadigt stigende tempo i samfundsøkonomien, er visionen at sætte farten ned og strække tidshorisonten ud ved at se den i en større sammenhæng og perspektiv med en anden tidsskala.Etableringen af “The Long Now Foundation” har haft til formål at nudge samfund og organisationer til at tænke mere langsigtet og handle ud fra langsigtede perspektiver. The Foundation fejrede i 2015 deres 20 års jubilæum. The Long Now Foundation udgiver deres seminarer om Long-term Thinking.

Billede1

Denne vision kan stimulere tænkningen i risk management, der også arbejder ude i et fremtidigt perspektiv og som kontinuerligt søger at skabe fælles billeder på fremtidige situationer, som potentielt set kan indtræffe. Herunder er udvalgt et par interessante podcasts. Arkivet er stort og ligger online til lytterens brug.

The Next 30 digital years (2016)

Dette seminar har fokus på de langsigtede sociale konsekvenser af teknologi. Kevin Kelly taler på seminaret om de 12 teknologiske kræfter, der skaber vores fremtid. Kelly lægger vægt på, hvordan vi kan omfavne teknologien og dermed kan maksimere fordele og minimere skaderne. Han baserer sine argumenter på synteser om, hvor teknologien er på vej hen de kommende årtier. Podcasten kan også ses som videocast. Og hvis man er interesseret I at vide mere, kan podcasten suppleres med at læse hans bog “The Inevitable: Understanding the 12 Technological Forces That Will Shape Our Future”.

Ved at opbygge en mulig fremtid kan organisationen tænke trusler og muligheder ind i de potentielle fremtidsscenarier. Det giver et længere tidsperspektiv og en bredere forståelse af hvilke risici, som organisationen med sandsynlighed vil møde I fremtiden og på det grundlag, kan der leges med mulige konsekvenser og strategier for at håndtere udfordringerne.

Superforecasting (2015)

Podcasten har samme titel som bogen, “Superforecasting: The Art and Science of Prediction” af Philip Tetlock, der er professor på University of Pennsylvania.

Billede1Billede1

Tetlock argumenterer for, at nogle mennesker er ekstraordinært dygtige til at forudsige fremtidige situationer og at deres evner kan læres. Tetlock har bygget vinder-teams til at forecaste geopolitik. I bogen beskriver han metoden som superforecastere har udviklet. Han udfordrer i podcasten beslutningstageres grundlag for at træffe de beslutninger, som har store konsekvenser for vores samfund og globale verden.

Opsamling

De to podcast-serier er eksempler på en hel verden af spændende og inspirerende podcasts. Hensigten med artiklen har i første omgang været at skærpe opmærksomheden på mulighederne med at lære gennem at lytte og værdien af at udnytte de alternative tidspunkter. Herunder er en række links til andre podcasts, som kan være interessante og som du kan lade dig inspirere af.

 

Referencer

Risk Doctor

Seminars about long-term thinking

 

Andre podcasts

 

The risk management Association

Techtarget Network

The RiskCast – Risk Management Monitor By Risk Management magazine

PRIMA podcasts from Public Risk Management Association

Project Management Podcast – Risk Management

Deloitte – resilicent podcast series