Risikoledelse baseret på data og ledelsesinformation

Mitigator er et risikoværktøj, til projektledere, risk managers og styregrupper til at praktisere risikoledelse i projekter, programmer og porteføljer

Værktøjet har en risikobank med mest sandsynlige risici, baseret på erfaringer fra mere end 100 projekter

Risikoanalysen opdateres i realtid, når risikodata ændres. Forberedelse af styregruppemøder hurtigt, større overblik og bedre ledelsesinformation med få ressourcer.

Bygget på Excel, baseret på Management of Risks (M_o_R) og compliant med statens model for risikostyring.