11. maj 2017

Dansk IT og Black Swan Institute undersøger, hvordan risk management praktiseres i virksomheder, der digitaliserer og gennemfører it-projekter. Vi er interesserede i at undersøge, hvordan tilstanden i forhold til at arbejde aktivt med risk management er ude hos virksomhederne og i de store organisationer.

For selvom Danmark digitaliserer som aldrig før og samlet set opnår en topplacering i EU’s DESI Index for 2017 (Digital Økonomi og Samfund), så betyder det ikke at digitalisering opleves så succesfuld set fra den enkelte virksomhed og organisationens perspektiv. Mange virksomheder oplever, at deres digitale projekter forsinkes, bliver dyrere end ventet, får utilfredse kunder og at investeringen ikke står mål med gevinsten. I de værste tilfælde må it-projektet lukkes og tabet afskrives.

Digitalisering indebærer ofte nye ukendte risici. Overgangen og skiftet fra fysiske til digitale produkter og tjenester er anderledes end det kerneforretningen typisk har beskæftiget sig med. Er der samtidig ikke etableret rammer og processer for risikostyring, kan det være svært at håndtere udfordringerne efterhånden som de opstår og problemerne tager til.

I denne undersøgelse vil vi spørge til, hvor godt forberedte danske virksomheder og organisationer er, på at risikostyre digitaliseringen og gennemførelsen af it-projekter.

Hjælp os ved at deltage i undersøgelsen og få en invitation til et på-vej-hjem møde om undersøgelsens konklusioner. Deltag her https://da.surveymonkey.com/r/CLHWPBW.