Om risikoledelse

Opnå bedre indsigt og beslutninger gennem risikoledelse.

Black Swan Institute hjælper styregrupper, projektledere og direktioner med at udnytte deres potentiale til at træffe bedre beslutninger ved hjælp af risikoledelse. Gennem vores erfaringsbaserede tilgang kan vi give jeres organisation adgang til viden om indtrufne risici, som vi har opsamlet, systematiseret og analyseret i en lang række store forandringsinitiativer.

Vi arbejder ud fra internationalt anerkendte standarder for risikostyring, med hjælp fra egne risikoværktøjer og med fokus på, at jeres organisation opnår større værdi gennem risikoledelse.

Vores risikobank indeholder standardiserede risici indsamlet fra mere end 100 projekter, programmer og porteføljer.

Om produkterne

Risikoprofil
Risikoprofilen viser organisationens modenhed og anvendes til at drøfte risikovillighed og er dermed grundstenen for risikoledelse.

Risikoanalyse
Risikoanalysen identificerer potentielle trusler og muligheder, så styregruppen og direktionen har et grundlag for proaktiv risikostyring.

Risikovurdering
Risikovurderingen er en 360 graders vurdering og består af en faglig risikovurdering med en handlingsplan til at nedbringe de samlede risici. Vi tilbyder også rådgivning til statslige it-projekter, som skal risikovurderes i Statens IT-råd.

Review
Reviews anvendes undervejs ved større problemer og med henblik på at identificere løsningsscenarier og strategiske handlemuligheder.

Risikoværktøj
Mitigator er et risikoværktøj til at dokumentere, analysere og mitigere risici og understøtter risikoledelsen i styregrupper, direktioner og bestyrelser.

Risikofunktion
Etablering af en risikofunktion hjælper store organisationer med mange it-projekter til at praktisere ensartet, sammenhængende og professionel risikoledelse.

Risikokursus
Vi tilbyder virksomhedstilpasset træning og undervisning i risikoledelse for projektledere, risikomanagers, styregrupper samt direktioner og bestyrelser.

Ledelsesrapportering
Vi hjælper organisationer med at etablere ledelsesrapportering til styregrupper, direktionen og bestyrelsen mhp. at understøtte bedre beslutninger og beslutningsprocesser i digitalt lederskab.

Risikoværktøjet Mitigator

Black Swan Institute har udviklet og anvender risikoværktøjet Mitigator til at understøtte risikostyring af projekter, programmer, porteføljer, forretnings- og driftsområder.

Mitigator risikoværktøj giver mulighed for at:

  • Oprette og vedligeholde et risikoregister
  • Procesunderstøtte standard risikostyringsprocesser (identifikation, vurdering, planlægning og implementering)
  • Foretage risikoanalyser ud fra data i risikoregistret
  • Etablere ledelsesrapporter til risikoledelse i styregrupper, direktion og bestyrelse
  • Overføre indtrufne risici til indbygget issue-register og understøtte issuestyring
  • Få inspiration til typiske risici, fra en indbygget risikobank (med mulighed for at opbygge en risikobank med virksomhedstilpasset standardrisici)
  • Præsentere risici og issues i risiko- og issuekort
  • Foretage årlig audit af risikostyring

Risikoværktøjet er baseret på risikostyringsstandarden Management of Risks (M_o_R) og er compliant med kravene i ISO-31000:2018. Virksomheder kan tegne licens til brug af værktøjet på projekt-/program- eller porteføljeniveau. Licens giver brugsret til risikoværktøjet, bistand til basiskonfigurering af værktøjet til specifikke virksomhedsbehov og adgang til seminarer, undervisning og netværk med andre abonnenter. Risikoværktøjet afvikles i Microsoft Excel (PC-version).

Mitigator

Kontakt os her for at få nærmere information om vilkår og priser.

Hvis du ønsker gratis at afprøve Mitigator i en light-version på eet projekt, så kontakt os her.

Seminar

Risk Management seminarer

Black Swan Institute afholder tre gange årligt seminarer for dig, der skal arbejde med risk management på et it-/digitaliseringsprojekt. Som del af seminaret får du 1 års licens til risikoværktøjet Mitigator.

Du sidder i en styregruppe eller arbejder som projektleder/risk manager. Du skal sikre, at risk management er etableret og anvendes. Du ønsker at etablere eller videreudvikle jeres tilgang til risk management for at skabe mere værdi gennem en struktureret og systematisk tilgang.

Seminaret giver dig en introduktion til risk management med fokus på relationen mellem projektet og styregruppen. Du får et indblik i at risikostyre efter internationale standarder og med eksempler fra bedste praksis. Du bliver klædt på til, at du kan etablere, optimere og udføre risk management, når seminaret er afsluttet.

På seminaret får du bl.a. introduktion til standarder for risk management (ISO31000:2018/M_o_R/CPMI-IOSCO), træning i teknikker til etablering og analyse af et risikoregister, træning i anvendelse af risikoværktøjet Mitigator, gennemgang af typiske risikoområder i it-/digitaliseringsprojekter og metoder til at arbejde med risikoøkonomi.

Læs mere om vores seminarer og dato for næste afholdelse her.

Tilmeld dig på her.

Vores kunder

Om os

Anders Find
Partner
Cand polit
MPG (on going)
Email
M +45 2336 4753
Connect på LinkedIn

Annemarie Vitoft
Partner
Cand scient adm
Master of policy
Email
M +45 4242 2808
Connect på LinkedIn

Black Swan Institute har siden 2011 risikovurderet statens store it-projekter og arbejder nu med at modne store organisationers tilgang til projekter og programmer gennem at fremme viden om, hvad der driver risici, og hvordan der med risikoledelse kan tages bedre kontrol og styring over organisationens projekter. Vores erfaringer er baseret på risikovurderinger af mere end 100 projekter med budgetter fra 10 mio. op til 2,5 mia. kr.

Instituttet arbejder ud fra en høj faglig integritet, leverer uvildige vurderinger baseret på konkrete erfaringer og de markedsførende ISO standarder og rammeværket Management of Risk (M_o_R) som er bedste praksis i UK. Vores risikorådgivere er certificerede i risk management fra OGC i London. Black Swan Institute er ”Affiliate Members” af The Institute of Risk Management (theirm.org) i UK og vi sikrer derigennem, at vores viden er internationalt opdateret.